Alvøen Hovedbygning

På barnehagenivå er det naturlig å ta utgangspunkt i undringen. Samtalen kommer i gang - vi vet aldri hvor den tar oss, men det blir alltid interessant.

Alvøen gir muligheter til læring og opplevelser for skoleklasser på alle trinn. Menneskets samspill med og utnyttelse av naturkreftene, overgangen fra tradisjonelle til moderne livsformer, sosialisering, klasser, identitet og dannelse: En tur til Alvøen vil by skoleklassene på et rikt og mangefasettert kulturminne, en unik helhet, et sted som inviterer til refleksjon over mange av de virkelig store spørsmålene læreplanen stiller opp for oss.

Som helhet handler Alvøen om den lune havnen og vannet som kan temmes. Innerst der elven renner ut i Alvøypollen finner vi fabrikkanlegget etter Alvøens Paprfabrik. På den ene siden et miljø av vakre små arbeiderboliger, en festplass og et samfunnshus. På den annen side alléen ut mot det vakre anlegget Alvøen hovedbygning, der eierfamilien Fasmer holdt til i nær to hundre år. Helt siden 1600-tallet har dette vært et sted for forskjellige typer industriproduksjon, og fra slutten av 1700-tallet og helt til 1981 ble det produsert papir her. Ikke hvilket som helst papir heller: Alvøen-papir var klutepapir; kvalitetspapir for pengesedler, dokumenter og de aller viktigste brevene.

På barnehagenivå er det naturlig å ta utgangspunkt i undringen: Over tiden selv, over tidligere tider, over mennesker før i tiden og at livene deres var annerledes enn våre. Hva vil det si at noe er gammelt? Vi samler oss på gulvet i storstuen og kikker litt på gjenstandene. Samtalen kommer i gang, vi vet aldri hvor den tar oss, men det blir alltid interessant.

Kontakt førstekonservator Baard Olav Skogrand på telefon 47301775 eller epost baasko@bymuseet.no for avtale om omvisning.

Du kan lese mer om Alvøen Hovedbygning her.