Gamle Bergen

Gamle Bergen gir barn et unikt møte med fortiden!

Gamle Bergen museum er landets eneste byhistoriske friluftsmuseum. Husene her er alle bygd i Bergen en gang mellom 1700 og 1900. Av vernehensyn ble husene flyttet til museet i senere tid. I og fra disse husene levde og virket familier og arbeidsfolk, velstående kjøpmenn, embedsmenn, skippere, håndverkere, og sjømenn gjennom flere hundre år.

I dag kan besøkende komme til Gamle Bergen og faktisk « møte» noen av disse menneskene! Skuespillere gir liv til historien ved bruk av kostymer og rollespill. Vi kan tilby tilpassede omvisninger og alle våre skuespillere er dyktige improvisatorer som svarer på innspill og spørsmål fra barna. Barna får komme tett på og blir «medspillere».

Vi tilrettelegger omvisninger og opplevelser etter ønske om tema. Kanskje blir barna inviterte på «teselskap hos kjøpmannsfruen» med fortellinger og samtale om bordskikk og matvaner i gamle dager? Kanskje får de en forsmak på skolehverdagen i skolestuen for barna før i tiden? Eller hva med en «handletur?» For en «skilling» eller to kan vi finne mye rart hos bakeren, kolonialhandleren eller på «Drogeriet». Ute i gaten er lek og spill en naturlig del av hverdagen for alle barn.

For tilrettelegging av besøk og bestilling ta kontakt med formidler Berit Eggen Solstad bersol@bymuseet.no tlf 40637192 eller formidler Lars Voss Sørhus larvos@bymuseet.no tlf. 95895595.

Du kan lese mer om Gamle Bergen Museum her.