Gamle Bergen

Gamle Bergen gir barn et unikt møte med fortiden!

Gamle Bergen museum er landets eneste byhistoriske friluftsmuseum. Husene her er alle bygd i Bergen en gang mellom 1700 og 1900. Av vernehensyn ble husene flyttet til museet i senere tid. I og fra disse husene levde og virket familier og arbeidsfolk, velstående kjøpmenn, skippere, håndverkere, og sjømenn gjennom flere hundre år.

I dag kan besøkende komme til Gamle Bergen og faktisk « møte» noen av disse menneskene! Skuespillere gir liv til historien ved bruk av kostymer og rollespill. Her står dører åpne og du kan kikke inn på egenhånd. For en «skilling» eller to kan vi finne mye rart i vår butikk, hos bakeren, eller hos kolonialhandleren. Ute i gaten er lek og spill en naturlig del av hverdagen for alle barn.

For tilrettelegging av besøk og bestilling ta kontakt med oss på e-post: gamlebergen@bymuseet.no

Du kan lese mer om Gamle Bergen Museum her.