Skolemuseet

Undring over nytt og gammelt, over barndom og tid

Skoleklasser på alle trinn og barnehager vil ha utbytte av et besøk i den gamle latinskolebygningen i Lille Øvregate. Norges eldste skolebygning huser Bergen Skolemuseum og Holbergmuseet. Dette er stedet for å lære om og reflektere over oppvekst, oppdragelse og kunnskap gjennom historien. Dette kan for eksempel skje i latinskolens mesterlektie, der de bergenske opplysningsrektorene en gang regjerte. Hvorfor har man hatt skoler, hva slags kunnskap har de formidlet, og ikke minst; hvem har de forskjellige skoletypene vært for?

På barnehagenivå er det naturlig å ta utgangspunkt i undringen: Over tiden selv, over tidligere tider, over barndom i gamle dager. Hva vil det si at noe er gammelt? Utgangspunktet vil gjerne være folkeskoleklasserommet. Vi kikker på gjenstandene, på våre fargerike plansjer med allverdens tematikk, på utstoppede dyr, herbarier og gamle fysikkinstrumenter. Samtalen kommer i gang, vi vet aldri hvor den tar oss, men det blir alltid interessant. Kanskje går vi også en tur til den gamle skoletannlegen. Hvorfor får vi nå egentlig hull i tennene våre? Barnehagebarn er også gjerne spent på den skolegangen som ligger foran dem. Skolemuseet kan være et fint sted å snakke litt om det.

Kontakt førstekonservator Baard Olav Skogrand på telefon 47301775 eller epost baasko@bymuseet.no for avtale om omvisning.

Du kan lese mer om Skolemuseet / Holbergmuseet her.