Grunnskole 1. - 4. trinn

Gjennom tilbudet til småskoletrinnet vil Bymuseet bruke barnas naturlige nysgjerrighet og evne til å lære gjennom lek.

Vi snakker ofte om gamle dager, men hva er egentlig gamle dager? De ulike undervisningsoppleggene våre gir stort spillerom for både undring og forklaring. Fortida formidles på en måte som gjør at barna knytter dette til sin egen virkelighet, og blir engasjert i historien.