Alvøen Hovedbygning

Å bruke lokale historiske steder som innfallsport til kunnskap om den nære fortid

Alvøen gir muligheter til læring og opplevelser for skoleklasser på alle trinn. Menneskets samspill med og utnyttelse av naturkreftene, overgangen fra tradisjonelle til moderne livsformer, sosialisering, klasser, identitet og dannelse: En tur til Alvøen vil by skoleklassene på et rikt og mangefasettert kulturminne, en unik helhet, et sted som inviterer til refleksjon over mange av de virkelig store spørsmålene læreplanen stiller opp for oss.

Som helhet handler Alvøen om den lune havnen og vannet som kan temmes. Innerst der elven renner ut i Alvøypollen finner vi fabrikkanlegget etter Alvøens Paprfabrik. På den ene siden et miljø av vakre små arbeiderboliger, en festplass og et samfunnshus. På den annen side alléen ut mot det vakre anlegget Alvøen hovedbygning, der eierfamilien Fasmer holdt til i nær to hundre år. Helt siden 1600-tallet har dette vært et sted for forskjellige typer industriproduksjon, og fra slutten av 1700-tallet og helt til 1981 ble det produsert papir her. Ikke hvilket som helst papir heller: Alvøen-papir var klutepapir; kvalitetspapir for pengesedler, dokumenter og de aller viktigste brevene.

På dette trinnet skal elevene bruke lokale historiske steder som innfallsport til kunnskap om den nære fortid. Et besøk kan begynne med å peke ut stedets elementer. Havnen, elven, fabrikken. Husene til de som arbeider og husene til de som eier. Hvorfor oppstod et slikt sted akkurat her? Kanskje bestemor eller bestefar jobbet på fabrikk? Inne i bygningen vil vi se på alle tingene, vi kan undre oss over det kinesiske porselenet, hvordan kunne de holde kontakt med Kina i gamle dager? Kjenner dere igjen Bergen på I.C Dahls prospekt, og hva gikk galt da han skulle sette navn på det? Vi kikker på kanonkulene etter slaget i Alvøen, og i biblioteket finner vi kanskje en litt rar bok om barneoppdragelse – det var nemlig annerledes å være barn i gamle dager.

Kontakt førstekonservator Baard Olav Skogrand på telefon 47301775 eller epost baasko@bymuseet.no for avtale om omvisning.

Du kan lese mer om Alvøen Hovedbygning her