Damsgård Hovedgård

Det lille slottet - den norske rokokkoens hovedverk i tre

I 1998 ble det laget en undervisningsperm om Damsgård hovedgård. Permen ble gitt til alle grunnskoler i Bergen kommune, og skal finnes i skolenes ressursbibliotek.

Undervisningspermen gir forslag til tema som kan knyttes til et besøk, fakta og kilder til mer lesing.

Museet er åpent for skolebesøk i åpningstiden: medio mai -august etter avtale.

Alle skolebesøk er gratis. Kontakt oss på damsgard.hovedgard@bymuseet.no for avtale.

Du kan lese mer om Damsgård Hovedgård her.