Skolemuseet

Klasserom fra oldeforeldrene og besteforeldrenes tid

Skoleklasser på alle trinn vil ha utbytte av et besøk i den gamle latinskolebygningen i Lille Øvregate. Norges eldste skolebygning huser Bergen Skolemuseum og Holbergmuseet. Dette er stedet for å lære om og reflektere over oppvekst, oppdragelse og kunnskap gjennom historien. Dette kan for eksempel skje i latinskolens mesterlektie, der de bergenske opplysningsrektorene en gang regjerte. Hvorfor har man hatt skoler, hva slags kunnskap har de formidlet, og ikke minst; hvem har de forskjellige skoletypene vært for?

Et overordnet hovedtema for læreplanen er den eksplosive overgangen fra et tradisjonsbundet til et moderne samfunn. Hvilket sted passer vel bedre for et slikt tema enn et klasserom fra folkeskolens tidlige fase, arenaen der den store verden for alvor kom inn i den norske skolen?

I småskolen skal elevene introduseres for historisk refleksjon gjennom opplevelse av lokale minnesmerker, gjennom arbeid med nasjonaldagen og dens bakgrunn, og ikke minst den relativt nære fortid. Vårt klasserom fra beste- og oldeforeldrenes tid, med meiepulter, palestinakart, Nordahl Rolfsens lesebok og bilde av kongeparet gir rik anledning til refleksjon: En annen tid, andre idealer, en annen måte å gå på skole på. Herfra kan vi bevege oss til naturfagsalen og kanskje skoletannlegerommet. Hvorfor tror dere barna plutselig fikk mer hull i tennene på slutten av 1800-tallet?

Kontakt førstekonservator Baard Olav Skogrand på telefon 47301775 eller epost baasko@bymuseet.no for avtale om omvisning.

Du kan lese mer om Skolemuseet / Holbergmuseet her.