Alvøen Hovedbygning

Vi setter historien frem til 1814 i sentrum

Alvøen gir muligheter til læring og opplevelser for skoleklasser på alle trinn. Menneskets samspill med og utnyttelse av naturkreftene, overgangen fra tradisjonelle til moderne livsformer, sosialisering, klasser, identitet og dannelse: En tur til Alvøen vil by skoleklassene på et rikt og mangefasettert kulturminne, en unik helhet, et sted som inviterer til refleksjon over mange av de virkelig store spørsmålene læreplanen stiller opp for oss.

Som helhet handler Alvøen om den lune havnen og vannet som kan temmes. Innerst der elven renner ut i Alvøypollen finner vi fabrikkanlegget etter Alvøens Paprfabrik. På den ene siden et miljø av vakre små arbeiderboliger, en festplass og et samfunnshus. På den annen side alléen ut mot det vakre anlegget Alvøen hovedbygning, der eierfamilien Fasmer holdt til i nær to hundre år. Helt siden 1600-tallet har dette vært et sted for forskjellige typer industriproduksjon, og fra slutten av 1700-tallet og helt til 1981 ble det produsert papir her. Ikke hvilket som helst papir heller: Alvøen-papir var klutepapir; kvalitetspapir for pengesedler, dokumenter og de aller viktigste brevene.

Det er historien frem til 1814 som står i sentrum på dette trinnet. Da kan det være naturlig å gå litt nøyere inn på den første perioden av industrihistorien i Alvøen, på salpeter- og kruttproduksjonen og på den tyske Fasmer-familien som dukket opp i Bergen. Hva slags by var Bergen? På dette alderstrinnet vil vi også kunne gå litt dypere inn i de kunsthistoriske aspektene ved hovedbygningens gjenstander, og ikke minst vil vi kunne bruke mer tid i biblioteket. Opplysningstiden er sentral her, og på 1700-tallet ble familien del av en ny type lesende, tenkende, selvbevisst borgerskap som fikk sitt politiske gjennombrudd mot slutten av århundret. Og hvor kommer den flotte Holberg-samlingen fra?

Kontakt førstekonservator Baard Olav Skogrand på telefon 47301775 eller epost baasko@bymuseet.no for avtale om omvisning.

Du kan lese mer om Alvøen Hovedbygning her.