Hvordan var det å leve i middelalderen?

Bli med oss på møte med middelalderen på Bryggens Museum.

Bryggens Museum er Bergens middelaldermuseum. De arkeologiske utgravingene på Bryggen resulterte i en utrolig mengde funn. De fleste av disse funnene er materielle kilder etter vanlige folk som levde og jobbet i Bergen i middelalderen. Her er rester av husene, maten de spiste, skoene de brukte, klærne de hadde på seg, varene de handlet med.

Her er også skriblerier, runepinner, som forteller om handel, kjærlighet, kjefting, dikting, religion og tull.

Hele dette mangfoldet av gjenstander gjør oss i stand til å fortelle historien om byens tidligste fase, noe som ville vært umulig uten det unike arkeologiske materialet.

Middelalder er et viktig tema i samfunnsfag for mellomtrinnet. Vi snakker om hva middelalderen var, hva var nytt? Hvilke kilder vi som kan si noe om perioden. Vi prøver å fortelle en historie som også handler om vanlige folk i Bergen i middelalderen. Hva spiste de? Hvordan kledde de seg? Hvordan var det å være barn på den tiden? Vi snakker også om tiden da Bergen ble en by, hva de jobbet med i byen? Vi utvikler også undervisningstilbud til de skiftende utstillingene på museet.

Ta kontakt med museumspedagog Knut Høiaas for avtale: Tlf:47979595/93425805, knut.hoiaas@bymuseet.no