Gamle Bergen

Et levende museum

Et besøk på Gamle Bergen museum gir en unik anledning til å bli bedre kjent med hvordan våre forfedre og tidligere generasjoner levde i Norge og i Bergen by mellom ca. 1700 og 1930. Gamle Bergen museum er landets eneste byhistoriske friluftsmuseum og gir ramme og kulisser til fortellingene om hvilke vilkår mennesker levde under i byen, herskap som tjenere, arbeidere som kvinner og barn. Friluftsmuseet rommer mer enn 50 hus fra 1700-1900. De fleste er flyttet fra sentrum av Bergen og til museet etter 2.verdenskrig for å bli tatt vare på. På området dominerer også det opprinnelige lyststedet «Elsesro» fra 1784 og den tilhørende engelske parken.

Et besøk på Gamle Bergen kan inneholde kombinasjon av omvisning og aktiviteter. Lengden kan variere fra mellom en time til to, avhengig av ønske. Det er mulig å spise medbrakt lunsj på museet.

Gamle Bergen gir også en helt spesiell ramme for formidlingen av dansketiden i Norge. Embetsmannshuset på Gamle Bergen museum var representasjonsbolig og her ble prominente gjester fra inn- og utland ønsket velkommen til byen. Danmark-Norges allianse med Frankrike under Napoleonskrigen gjorde at all handel med England måtte opphøre. Vinteren 1812-1813 ble imidlertid blokaden og dens følger mer merkbare i Bergen, og byens embetsmenn og kjøpmenn ble mer kritiske til statsstyrets politikk overfor Norge.

Våre museumsskuepillere levendegjør historien og «stiftamsskriver Nicolai Regens» kommer svært gjerne inn på den rollen bergensrepresentantene spilte på Eidsvoll. I stuene og i den ærverdige salen hos stiftamtsskriveren var nok flere av herrene som spilte ledende roller i 1814 samlet ved ulike anledninger, deribant Christie, Motzfeldt, Lyder Sagen og Jonas Rein. Ved et besøk på Gamle Bergen museum vil elevene få en helt unik ramme rundt dansketiden og året 1814 i Bergen.

For tilrettelegging av besøk og bestilling ta kontakt med formidler Berit Eggen Solstad bersol@bymuseet.no tlf 40637192 eller formidler Lars Voss Sørhus larvos@bymuseet.no tlf. 95895595.

Du kan lese mer om Gamle Bergen Museum her.