Håkonshallen

Hovedbygningen i Norges første slottsanlegg

Håkonshallen ligger på området vi kaller Holmen. Dette området var i høymiddelalderen ikke bare kongens senter i Norge, men også kirkesenteret for Vestlandet. Det var på dette området, i datidens Domkirke, kroningen av de norske kongene foregikk. Her jobbet kongens administrasjon, og gjennom lovverket til kong Magnus Lagabøte Håkonsson kan vi på mange måter si at byggingen av den norske staten i høymiddelalderen var fullført.

La oss ta dere med tilbake til stedet der kong Håkon Håkonsson holdt bryllupsfest for sin sønn, Magnus, den 11.september 1261. På denne tiden hadde Norge sin største geografiske utstrekning noensinne. I kretsen rundt kongen fantes menn som hadde studert i Paris og Bologna. Her oppholdt Baron Audun Hugleikson fra Jølster seg i perioder. Til Håkonshallen kom den da 12 år gamle skotske Isabella Bruce i 1293 for å gifte seg med kong Eirik Magnusson. Isabella ble den siste dronningen i Bergen.

Håkonshallen er Norges viktigste symbol for en norsk stat i middelalderen. Her ble sentraladministrasjonen samlet og her skulle de store begivenhetene for kongehuset markeres. Tidlig i middelalderen reiste kongen rundt i landet, mellom de gamle kongsgårdene. Han hadde med seg et ganske lite «hoff», for det meste menn med militær erfaring. Senere flyttet kongen mellom de største middelalderbyene i Norge. I og med at hoffet til kongen først og fremst var administratorer, var det naturlig at de oppholdt seg på samme sted som kongen. Håkonshallen ble etterhvert selve «nervesenteret» i Norgesveldet.

Ta kontakt med museumspedagog Knut Høiaas for avtale: Tlf: 47979595/93425805, knut.hoiaas@bymuseet.no 

Du kan lese mer om Håkonshallen her.