Rosenkrantztårnet

Fra kongens bolig til lensherrenes slott

Rosenkrantztårnet er full av spennende historier, og mystiske rom. Det er egentlig to tårn, der den eldste delen var kong Magnus Lagabøtes bolig fra 1270-årene. Etter at kongemakten flyttet fra Bergen ble tårnet stående som en del av festningsanlegget. På 1500-tallet ble det ombygd i flere omganger, siste gang i 1560-årene av lensherre Erik Rosenkrantz.

Her finnes fangehull, to vaktrom, kongens soverom, et lite kirkerom og kanonloft. Fra toppen av tårnet har vi byens beste utsikt over havnen og Bryggen.

Bli med oss på en reise i tid, fra middelalderen til renessansen, fra norsk storhetstid til den mørke dansketiden.

Middelalder og renessanse er aktuelt i Rosenkrantztårnet. Her bygget middelalderkongen Magnus Lagabøte Håkonsson sin bolig på 1270-tallet, og på 1500-tallet ble tårnet bygd kraftig ut. Fra da av var det selve tårnet som var Bergenhus slott. Tårnet var et viktig bygg i slottsanlegget på 1200-tallet. Slottet i Bergen var selve hjertet i det sterke høymiddelalderriket i Norges historiske storhetstid. Tårnet er også et viktig symbol på «dansketiden». Det vil bli mulig å prøve hjelmer, og få følelsen med sverd og andre middelaldervåpen. I tårnet vet vi også at Anne Pedersdatter, Norges mest berømte heks, var på besøk på 1560-tallet!

Ta kontakt med museumspedagog Knut Høiaas for avtale: Tlf: 47979595/93425805, knut.hoiaas@bymuseet.no

Du kan lese mer om Rosenkrantztårnet her.