Skolemuseet

På dette trinnet skal man lenger tilbake i historien, til middelalder, renessanse, dansketid og opplysningstid

Skoleklasser på alle trinn vil ha utbytte av et besøk i den gamle latinskolebygningen i Lille Øvregate. Norges eldste skolebygning huser Bergen Skolemuseum og Holbergmuseet. Dette er stedet for å lære om og reflektere over oppvekst, oppdragelse og kunnskap gjennom historien. Dette kan for eksempel skje i latinskolens mesterlektie, der de bergenske opplysningsrektorene en gang regjerte. Hvorfor har man hatt skoler, hva slags kunnskap har de formidlet, og ikke minst; hvem har de forskjellige skoletypene vært for?

Et overordnet hovedtema for læreplanen er den eksplosive overgangen fra et tradisjonsbundet til et moderne samfunn. Hvilket sted passer vel bedre for et slikt tema enn et klasserom fra folkeskolens tidlige fase, arenaen der den store verden for alvor kom inn i den norske skolen?

På dette trinnet skal man lenger tilbake i historien, til middelalder, renessanse, dansketid og opplysningstid. Da passer det å ta utgangspunkt i mesterlektien og Norges eldste skole, en skole som har eksistert helt siden 1100-tallet, som ble et sentrum både for renessansehumanismen og ikke minst opplysningstiden med den nye vitenskapeligheten.

Holberg var elev på denne skolen da byen brant i 1702, nå er en del av huset viet Holbergmuseet. Dere får også høre om grandnevøen hans, rektor Arentz, en av rikets fremste vitenskapsmenn, som var lærer i vårt hus i hele 65 år!

På dette trinnet tar vi også gjerne opp spørsmål knyttet til kjønnene. Gutter og jenters oppdragelse og samfunnets forventninger til dem har til de fleste tider vært svært forskjellige. Skolehistorien er en veldig interessant innfallsvinkel til dette.

Kontakt førstekonservator Baard Olav Skogrand på telefon 47301775 eller epost baasko@bymuseet.no for avtale om omvisning.

Du kan lese mer om Skolemuseet her.