Alvøen Hovedbygning

Hva skiller det moderne arbeidsliv fra det tradisjonelle, og hva slags kultur utviklet seg i Alvøen på 18- og 1900-tallet?

Alvøen gir muligheter til læring og opplevelser for skoleklasser på alle trinn. Menneskets samspill med og utnyttelse av naturkreftene, overgangen fra tradisjonelle til moderne livsformer, sosialisering, klasser, identitet og dannelse: En tur til Alvøen vil by skoleklassene på et rikt og mangefasettert kulturminne, en unik helhet, et sted som inviterer til refleksjon over mange av de virkelig store spørsmålene læreplanen stiller opp for oss.

Som helhet handler Alvøen om den lune havnen og vannet som kan temmes. Innerst der elven renner ut i Alvøypollen finner vi fabrikkanlegget etter Alvøens Paprfabrik. På den ene siden et miljø av vakre små arbeiderboliger, en festplass og et samfunnshus. På den annen side alléen ut mot det vakre anlegget Alvøen hovedbygning, der eierfamilien Fasmer holdt til i nær to hundre år. Helt siden 1600-tallet har dette vært et sted for forskjellige typer industriproduksjon, og fra slutten av 1700-tallet og helt til 1981 ble det produsert papir her. Ikke hvilket som helst papir heller: Alvøen-papir var klutepapir; kvalitetspapir for pengesedler, dokumenter og de aller viktigste brevene.

På dette trinnet er det nytt fokus på det moderne, på de store samfunnsmessige utviklingsprosessene på 1800- og 1900-tallet. Da er det tid for å gå litt dypere i stedets logikk, mane frem bildene av våre første industriarbeidere, de som vandret over heiene fra gårdene sine, til Alvøen, der teknologien hadde lagt til rette for standardiserte arbeidsoppgaver. De solgte arbeidskraften sin mot betaling, gg eieren solgte produktet videre. Hva skiller det moderne arbeidsliv fra det tradisjonelle? Hva slags kultur utviklet seg på stedet? Og kanskje er det tid for å snakke om onkel Henrik, skolen, folkebiblioteket, sparekassen, i det hele tatt om det sterkt sammenvevde samfunnet som etter hvert kjennetegnet industristedet Alvøen?

Kontakt førstekonservator Baard Olav Skogrand på telefon 47301775 eller epost baasko@bymuseet.no for avtale om omvisning.

Du kan lese mer om Alvøen Hovedbygning her