Hvordan var det å leve i middelalderen?

Bli med oss på møte med middelalderen på Bryggens Museum.

Bryggens Museum er Bergens middelaldermuseum. De arkeologiske utgravingene på Bryggen resulterte i en utrolig mengde funn. De fleste av disse funnene er materielle kilder etter vanlige folk som levde og jobbet i Bergen i middelalderen. Her er rester av husene, maten de spiste, skoene de brukte, klærne de hadde på seg, varene de handlet med.

Her er også skriblerier, runepinner, som forteller om handel, kjærlighet, kjefting, dikting, religion og tull.

Hele dette mangfoldet av gjenstander gjør oss i stand til å fortelle historien om byens tidligste fase, noe som ville vært umulig uten det unike arkeologiske materialet.

For ungdomstrinnet er det først og fremst norskfaget og språkhistorie som er aktuell undervisning i den faste utstillingen. Først og fremst bruk av runer som skriftkultur. De skiftende utstillingene vil ofte være relevante for ungdomsskolen, og det blir utviklet undervisningsopplegg til disse.

 Ta kontakt med museumspedagog Knut Høiaas for avtale: Tlf: 47979595/93425805, knut.hoiaas@bymuseet.no