Gamle Bergen

Et levende museum

Et besøk på Gamle Bergen museum gir en unik anledning til å bli bedre kjent med hvordan våre forfedre og tidligere generasjoner levde i Norge og i Bergen by mellom ca. 1700 og 1930. Gamle Bergen museum er landets eneste byhistoriske friluftsmuseum og gir ramme og kulisser til fortellingene om hvilke vilkår mennesker levde under i byen, herskap som tjenere, arbeidere som kvinner og barn. Friluftsmuseet rommer mer enn 50 hus fra 1700-1900. De fleste er flyttet fra sentrum av Bergen og til museet etter 2.verdenskrig for å bli tatt vare på. På området dominerer også det opprinnelige lyststedet «Elsesro» fra 1784 og den tilhørende engelske parken.

Gamle Bergen museum formidler en viktig periode i overgangen mellom det før-industrielle og industrielle Norge. Dyktige museumsskuespillere, i historiske kostymer og karakterspill åpner dørene til særlig tre årstall: stiftamsskriveren og hans familie og hjem i 1826, kjøpmannsfamilien og deres hjem i 1886, og kolonialhandleren og hans butikk fra 1926. På nært hold kan vi studere de tydelige kontrastene og utviklingen i tid som finner sted; blant dem de spede forsøk på damskipstrafikk i 1826, til tog, bil og flymaskiner ser dagens lys frem til 1926. Teknologiske og samfunnsmessige endringer forandrer hverdagen for de fleste; herr Regens i 1826 sender guttene sine til Latinskolen eller «presteskolen», i 1886 vekker det oppsikt når de første unge jenter tar artium, mens herr kolonialhandler Skauge tar for gitt at den oppvoksende slekt, gutter så vel som jenter, går på skole, om enn i separate klasser.

Et besøk på Gamle Bergen gir et vell av muligheter og innfallsvinkler til vår mangslungne fortid. Besøket kan inneholde kombinasjon av omvisning, forestilling og aktiviteter. Lengden kan variere fra mellom en time til to, avhengig av ønske. Det er mulig å spise medbrakt lunsj på museet.

For tilrettelegging av besøk og bestilling ta kontakt med oss på e-post: gamlebergen@bymuseet.no

Du kan lese mer om Gamle Bergen Museum her.