Håkonshallen

Hovedbygningen i Norges første slottsanlegg

Håkonshallen ligger på området vi kaller Holmen. Dette området var i høymiddelalderen ikke bare kongens senter i Norge, men også kirkesenteret for Vestlandet. Det var på dette området, i datidens Domkirke, kroningen av de norske kongene foregikk. Her jobbet kongens administrasjon, og gjennom lovverket til kong Magnus Lagabøte Håkonsson kan vi på mange måter si at byggingen av den norske staten i høymiddelalderen var fullført.

La oss ta dere med tilbake til stedet der kong Håkon Håkonsson holdt bryllupsfest for sin sønn, Magnus, den 11. september 1261. På denne tiden hadde Norge sin største geografiske utstrekning noensinne. I kretsen rundt kongen fantes menn som hadde studert i Paris og Bologna. Her oppholdt Baron Audun Hugleikson fra Jølster seg i perioder. Til Håkonshallen kom den da 12 år gamle skotske Isabella Bruce i 1293 for å gifte seg med kong Eirik Magnusson. Isabella ble den siste dronningen i Bergen.

For ungdomsskolen er Håkonshallen kanskje først og fremst aktuell i arkitekturhistorie/kunst og håndverk. Håkonshallen kan også knyttes til krigshistorie og kan derfor være aktuell på 9. trinn. Gjenoppdagelsen av Håkonshallen av maleren I.C.Dahl i 1839 ga et økt fokus på middelaldermonumentene som sentrale symboler i nasjonalromantikken rundt midten av 1800-tallet. Her var Dahl svært sentral som landets fremste nasjonalromantiske maler. Den første restaureringen var også preget av «historisme». Restaureringshistorien til Håkonshallen kan derfor være viktig for forståelsen av norsk historie på 1800-tallet, med gjenreisningen av Norge som eget rike.

Ta kontakt med museumspedagog Knut Høiaas for avtale: Tlf: 47979595/93425805, knut.hoiaas@bymuseet.no

Du kan lese mer om Håkonshallen her.