Lepramuseet St. Jørgens Hospital

Besøk oss for lære mer om lepra og dens utbredelse i Norge, om det offentliges innsats for å bekjempe sykdommen på 1800-tallet, og om livet på hospitalet.

Lepramuseet holder til i kulturminnet St. Jørgens Hospital, som fra 1400-tallet av var en viktig institusjon i Bergen. Hospitalet har opp gjennom hundreårene huset mange tusen beboere, både leprapasienter og mennesker som hadde andre sykdommer eller var pleietrengende. Sykehuset var i kontinuerlig drift til de to siste pasientene døde i 1946, og det gamle sykehusmiljøet er godt bevart. Når man kommer inn i den store hospitalssalen og på kjøkkenet kan man lett forestille seg hvordan det må ha vært å bo her den gangen.

For de fleste skoleklassene er opplevelsen av det autentiske sykehusmiljøet en viktig del av museumsbesøket, men en omvisning kan også knyttes opp mot mange ulike tema. Eksempler her er smittsomme sykdommer og smittemåter, helse og sykdom i gamle dager, holdninger og sosiale relasjoner, befolkningsutvikling og levekår, utvikling av helsevesenet og medisinsk forskning.

For ungdomsskolen er et besøk hos oss aktuelt i tilknytning til flere ulike fag, men oftest er det naturfag, historie eller samfunnsfag som er i fokus. I tillegg er det mange norsklærere som velger å kombinere et besøk på museet med lesing av ungdomsromanene "Det mørke lyset" av Mette Newth eller "Dagen om Natta" av Berit Vatne Vik. Begge disse romanene har som hovedperson en ung jente som får lepra, og som kommer til St. Jørgens hospital på 1800-tallet.

Ta gjerne kontakt for å diskutere hvilke tema som er mest interessante for elevene ut fra hva dere jobber med i ulike fag og hvordan hvordan vi best kan legge opp besøket. Kontakt Grete Eilertsen på telefon 48162678 eller epost greeil@bymuseet.no.

Vi tar ikke imot skolebesøk i de kaldeste vintermånedene mellom november og mars. 
Våren og høsten 2020 har vi dessverre svært begrensede muligheter for å ta imot skoleklasser.

Tidsbruk: ca en time.

Forberedelser: Det er en fordel om elevene har snakket litt om sykdommen og stedet på forhånd.

 

Les mer om Lepramuseet her