Rosenkrantztårnet

Fra kongens bolig til lensherrenes slott

Rosenkrantztårnet er full av spennende historier, og mystiske rom. Det er egentlig to tårn, der den eldste delen var kong Magnus Lagabøtes bolig fra 1270-årene. Etter at kongemakten flyttet fra Bergen ble tårnet stående som en del av festningsanlegget. På 1500-tallet ble det ombygd i flere omganger, siste gang i 1560-årene av lensherre Erik Rosenkrantz.

Her finnes fangehull, to vaktrom, kongens soverom, et lite kirkerom og kanonloft. Fra toppen av tårnet har vi byens beste utsikt over havnen og Bryggen.

Bli med oss på en reise i tid, fra middelalderen til renessansen, fra norsk storhetstid til den mørke dansketiden.

For ungdomsskolene er tårnet først og fremst aktuelt som arkitekturhistorie, eller som en spennende dag utenfor klasserommet.

Ta kontakt med museumspedagog Knut Høiaas for avtale: Tlf: 47979595/93425805, knut.hoiaas@bymuseet.no

Du kan lese mer om Rosenkrantztårnet her.