Skolemuseet

Besøk et klasserom fra folkeskolens tidlige fase, arenaen der den store verden for alvor kom inn i den norske skolen

Skoleklasser på alle trinn vil ha utbytte av et besøk i den gamle latinskolebygningen i Lille Øvregate. Norges eldste skolebygning huser Bergen Skolemuseum og Holbergmuseet. Dette er stedet for å lære om og reflektere over oppvekst, oppdragelse og kunnskap gjennom historien. Dette kan for eksempel skje i latinskolens mesterlektie, der de bergenske opplysningsrektorene en gang regjerte. Hvorfor har man hatt skoler, hva slags kunnskap har de formidlet, og ikke minst; hvem har de forskjellige skoletypene vært for?

Et overordnet hovedtema for læreplanen er den eksplosive overgangen fra et tradisjonsbundet til et moderne samfunn. Hvilket sted passer vel bedre for et slikt tema enn et klasserom fra folkeskolens tidlige fase, arenaen der den store verden for alvor kom inn i den norske skolen?

Her blir forståelsen av moderniteten, den moderne tid, svært viktig. Tiden fra 1850 og fremover blir vektlagt, og vi kan gå litt dypere inn i det som skjer. Hvordan skal man for eksempel forstå overgangen fra en frelsesskole til en medborgerdannende skole? I mesterlektien kan vi knytte opplysningstiden og romantikken tettere til det moderne individet. Hva ligger i begrepene autonomi og autentisitet, hva betyr de for oss, og hvordan var det Lyder Sagen oppøvde sine elever til å se morsmålets estetiske kvaliteter?

Om vi fokuserer på ungdomsskolen må vi kanskje går litt mer inn på det store folkeskoleløftet, på Krohnengen, Rothaugen, Nygård, Møhlenpris, og den store kampen for å gjøre den offentlige skolen spiselig for de bedrestilte i den klassedelte byen Bergen. Kanskje snakker vi litt om hva en meiepult sier oss om hvordan undervisningen var organisert. Og vi kommer nok inn på temaer om de andre, enten det er fjerne folk, slik vi finner dem i lærebøkene, eller det er de "slemme" guttene som ikke kunne være i den nye skolen, men havnet på skolehjem.

Kontakt førstekonservator Baard Olav Skogrand på telefon 47301775 eller epost baasko@bymuseet.no for avtale om omvisning.

Les mer om Skolemuseet her.