Videregående skole

De ulike arenaene i Bymuseet dekker bredt både i tid og tema. I løpet av et besøk kan en gå fra førhistorisk tid til samtiden. Man kan velge å fokusere på tidligere tiders nød, sykdom og elendighet - eller på overklassens festkultur på landsted og i festsal.

Bymuseet har flinke formidlere som kan trekke ut dagsaktuelle tema fra historiske hendelser. De ulike tilbudene svarer til målkrav for flere fag i Kunnskapsløftet. For de eldste elevene er de fleste skoletilbudene teoretisk rettet som del av en omvisning tilpasset deres nivå og ønsket tema, men vi har både engasjement og utstyr til å kjøre mer praktisk orienterte skoletilbud også til denne gruppen om det er ønskelig.