Alvøen Hovedbygning

Hvordan sosialiseres mennesker, hvordan oppstår identiteter? Hva ligger i det vanskelige begrepet om kultur? Hvordan utvikles klasse- og kjønnsroller? Alvøen er rikt på materiale å ta tak i.

Alvøen gir muligheter til læring og opplevelser for skoleklasser på alle trinn. Menneskets samspill med og utnyttelse av naturkreftene, overgangen fra tradisjonelle til moderne livsformer, sosialisering, klasser, identitet og dannelse: En tur til Alvøen vil by skoleklassene på et rikt og mangefasettert kulturminne, en unik helhet, et sted som inviterer til refleksjon over mange av de virkelig store spørsmålene læreplanen stiller opp for oss.

Som helhet handler Alvøen om den lune havnen og vannet som kan temmes. Innerst der elven renner ut i Alvøypollen finner vi fabrikkanlegget etter Alvøens Paprfabrik. På den ene siden et miljø av vakre små arbeiderboliger, en festplass og et samfunnshus. På den annen side alléen ut mot det vakre anlegget Alvøen hovedbygning, der eierfamilien Fasmer holdt til i nær to hundre år. Helt siden 1600-tallet har dette vært et sted for forskjellige typer industriproduksjon, og fra slutten av 1700-tallet og helt til 1981 ble det produsert papir her. Ikke hvilket som helst papir heller: Alvøen-papir var klutepapir; kvalitetspapir for pengesedler, dokumenter og de aller viktigste brevene.

I videregående skole vender man tilbake til mange av temaene knyttet til oppkomsten av det moderne, men nå gjerne mer teoretisk, med vekt på noen sentrale begreper. Hvordan sosialiseres mennesker, hvordan oppstår identiteter? Hva ligger i det vanskelige begrepet kultur? Hvordan utvikles klasse- og kjønnsroller? Alvøen er rikt på materiale for å ta tak i slike temaer. Hvordan levde for eksempel Fasmer-familiens kvinner, hvordan ble de oppdratt, og hvordan skilte dette seg fra kvinnerollene på den andre siden av bukten? Hvem var Richardsons Pamela, som vi finner i hele tre velbrukte eksemplarer i Fasmer-familiens bibliotek?

Kontakt førstekonservator Baard Olav Skogrand på telefon 47301775 eller epost baasko@bymuseet.no for avtale om omvisning.

Du kan lese mer om Alvøen Hovedbygning her.