Hvordan var det å leve i middelalderen?

Bli med oss på møte med middelalderen på Bryggens Museum.

Bryggens Museum er Bergens middelaldermuseum. De arkeologiske utgravingene på Bryggen resulterte i en utrolig mengde funn. De fleste av disse funnene er materielle kilder etter vanlige folk som levde og jobbet i Bergen i middelalderen. Her er rester av husene, maten de spiste, skoene de brukte, klærne de hadde på seg, varene de handlet med.

Her er også skriblerier, runepinner, som forteller om handel, kjærlighet, kjefting, dikting, religion og tull.

Hele dette mangfoldet av gjenstander gjør oss i stand til å fortelle historien om byens tidligste fase, noe som ville vært umulig uten det unike arkeologiske materialet.

Vi ønsker å gi et undervisningstilbud som ligger tett opp mot læringsmålene for historiefaget. Hva skiller middelalderen fra tidligere perioder? Hvorfor ble det etablert byer i denne perioden, hvordan kan vi knytte statsutviklingen i middelalderen til veksten for byene i samme periode. Vi snakker også om historiske kilder og materielle kilder. Hva er kunnskapspotensialet for de ulike kildene.

Ta kontakt med museumspedagog Knut Høiaas for avtale:  Tlf:47979595/93425805, knut.hoiaas@bymuseet.no