Håkonshallen

Hovedbygningen i Norges første slottsanlegg

Håkonshallen ligger på området vi kaller Holmen. Dette området var i høymiddelalderen ikke bare kongens senter i Norge, men også kirkesenteret for Vestlandet. Det var på dette området, i datidens Domkirke, kroningen av de norske kongene foregikk. Her jobbet kongens administrasjon, og gjennom lovverket til kong Magnus Lagabøte Håkonsson kan vi på mange måter si at byggingen av den norske staten i høymiddelalderen var fullført.

La oss ta dere med tilbake til stedet der kong Håkon Håkonsson holdt bryllupsfest for sin sønn, Magnus, den 11.september 1261. På denne tiden hadde Norge sin største geografiske utstrekning noensinne. I kretsen rundt kongen fantes menn som hadde studert i Paris og Bologna. Her oppholdt Baron Audun Hugleikson fra Jølster seg i perioder. Til Håkonshallen kom den da 12 år gamle skotske Isabella Bruce i 1293 for å gifte seg med kong Eirik Magnusson. Isabella ble den siste dronningen i Bergen.

Håkonshallen er kanskje det fremste symbolet i utviklingen av høymiddelalderstaten i Norge. Undervisningen tar for seg veien fram mot etableringen av en forholdsvis fast stat i andre halvdel av 1200-tallet. Vi kommer inn på kildesituasjonen i perioden, og kildekritikk i forhold til skriftlige kilder fra middelalderen. Det vil være naturlig å snakke om riksbyggingen og veien fram mot det som ble Norge. Utviklingen fra et «krigerhoff» til en mer administrativ styring av landet er sentral, Vi kommer også inn på prosessen fra en administrasjon på stadig flyttefot og fram mot en mer stedfast administrasjon i løpet av 1200-tallet. Kong Magnus Lagabøtes norske landslov er svært viktig i utviklingen av høymiddelalderstaten. Det er ganske spesielt at det ble utviklet et så avansert lovverk helt nord i Europa, og det sier ganske mye om kongenes evne og vilje til å styre utviklingen i landet på denne tiden.

Ta kontakt med museumspedagog Knut Høiaas for avtale: Tlf: 47979595/93425805, knut.hoiaas@bymuseet.no

Du kan lese mer om Håkonshallen her.