Lepramuseet St. Jørgens Hospital

Besøk oss for lære mer om lepra og dens utbredelse i Norge, om det offentliges innsats for å bekjempe sykdommen på 1800-tallet, og om livet på hospitalet.

I mange hundre år var lepra en relativt vanlig sykdom i Norge, spesielt langs kysten av Vestlandet og deler av Nord-Norge. Først fra 1700-tallet har vi særlig med arkivmateriale og trykte kilder. Mest finnes det fra perioden 1840-1900, da norske myndigheter tok tak i sykdommen som en trussel mot befolkningens helse og brukte store ressurser både på kartlegging av utbredelsen, bygging av offentlige hospitaler og på medisinsk forskning, med de tre leprahospitalene i Bergen som sentrale arenaer.

Den norske leprahistorien handler både om strategier for å bekjempe sykdommen, samfunnets behandling av de syke, og om de mange enkeltindivider, familier og lokalsamfunn som ble rammet. I løpet av besøket på museet vil elevene ikke kunne unngå å forstille seg hvordan det må ha vært å leve på St. Jørgens hospital, samtidig som vi kommer inn på mange ulike tema som kan knyttes til flere fagfelt.

På Lepramuseet tilpasser vi omvisningen til den gruppen som kommer på besøk, og vi avtaler gjerne med den enkelte lærer hvilke problemstillinger som er med aktuelle for klassen. Besøket kan kobles til ulike fag og emner, for eksempel biologi, smittsomme sykdommer og smittemåter, hygiene, ernæring, levekår, utvikling av vitenskap og helsevesen, fattigdoms- og sosialhistorie, og sosial stigmatisering.

Kontakt Grete Eilertsen på telefon 48162678 eller epost greeil@bymuseet.no for avtale.

Vi tar ikke imot skolebesøk i de kaldeste vintermånedene mellom november og mars. 
Våren og høsten 2020 har vi dessverre svært begrensede muligheter for å ta imot besøk.

Les mer om Lepramuseet her.