Rosenkrantztårnet

Fra kongens bolig til lensherrenes slott

Rosenkrantztårnet er fullt av spennende historier, og mystiske rom. Det er egentlig to tårn, der den eldste delen var kong Magnus Lagabøtes bolig fra 1270-årene. Etter at kongemakten flyttet fra Bergen ble tårnet stående som en del av festningsanlegget. På 1500-tallet ble det ombygd i flere omganger, siste gang i 1560-årene av lensherre Erik Rosenkrantz.

Her finnes fangehull, to vaktrom, kongens soverom, et lite kirkerom og kanonloft. Fra toppen av tårnet har vi byens beste utsikt over havnen og Bryggen.

Bli med oss på en reise i tid, fra middelalderen til renessansen, fra norsk storhetstid til den mørke dansketiden.

Rosenkrantztårnet kan være en naturlig fortsettelse av undervisningen i Håkonshallen, men kan også fint stå på egne ben. Det vil være naturlig å ta opp religionens sterke stilling i Norge (og Europa) i middelalderen. Hekseprosessene kan også være et tema, og ikke minst overgangene fra middelalderens tanke om at religion kunne forklare alt, til renessansens sterke tro på magiske fenomener til opplysningstiden tok over, og alle heksene forsvant som «dugg for solen». Rosenkrantztårnet er på mange måter også det fremste symbolet på «dansketiden» i Bergen.

Ta kontakt med museumspedagog Knut Høiaas for avtale: Tlf: 47979595/93425805, knut.hoiaas@bymuseet.no

Du kan lese mer om Rosenkrantztårnet her.