Utstillinger

Bymuseet i Bergen har et bredt utstillingstilbud som omfatter utstillinger på en rekke arenaer både innendørs og utendørs.

Innendørs finner vi utstillinger som inngår som del av vårt faste tilbud og skiftende utstillinger som endres fra tid til annen. Mens vi kan tilby faste utstillinger ved alle våre arenaer, finner vi de fleste skiftende utstillinger ved Bryggens Musem. I tillegg rommer ofte bygningen i seg selv en historie og kan regnes som utstilling, f.eks. Alvøen Hovedbygning, Damsgård Hovedgård, Lepramuseet, Skolemuseet, Håkonshallen og Rosenkrantztårnet. På toppen av det hele har vi to flotte friluftsmuseer - Gamle Bergen for byliv og Hordamuseet for bygdeliv.