Vår basisutstilling

Bryggens Museum er bygd for å romme arkeologisk materiale fra Bergens og Vestlandets middelalder.

Særlig sentralt står de funnene som kom for dagen under de store Brygge-utgravningene i 1955–69 og under videre byarkeologiske undersøkelser i 1970- og 80-årene. Disse undersøkelsene har gitt oss økt innsikt i forskjellige sider ved middelalderens byliv i Bergen.

Det rike funnmaterialet danner kjernen i de to faste utstillingene i museets underetasje: «De eldste bygårdene  – Bygningsrester fra byens første århundre» og «Middelalderbyen  – Bergen omkring 1300». Den bygningshistoriske utstillingen har vært med på å forme museumsbygningen. Her er husrester fra 1100-tallet – de eldste som hittil er funnet av regulær bebyggelse i Bergen – lagt på plass der de opprinnelig ble avdekket i strandbeltet.

Gjennom de store vinduene på museumsbygningens bakside er de synlig knyttet til Mariakirken og ruinene av den lille Lavranskirken og Maria Gildeskål.

I den kulturhistoriske utstillingen, «Middelalderbyen – Bergen omkring 1300», får vi innsyn i byens storhetstid i middelalderen. Den gang var Bergen den største byen i landet, en kosmopolitisk kjøpstad, en allsidig håndverksby, rikshovedstad i Norgesveldet, kirkelig midtpunkt for det sentrale Vestlandet og sentrum for et rikt kulturliv. Utstillingen samler seg om grunnelementer i tidens byliv.

Fra handelsskipet ved kai kan vi vandre opp gjennom sjøhandelsgården på Bryggen til Øvrestretet, der håndverk og småhandel dominerte. Og vi kan ta turen videre ut til Holmen ved innseilingen til Vågen, der det politiske rikssenteret og kirkesenteret lå. Underveis kan vi sanke opplysninger om de fleste viktige sider ved tidens byliv.