Hordamuseet

Ved Hordamuseet kan man i tillegg til utendørsmuseet oppleve 3 faste og fleire temporære utstillinger.

På Hordamuseet kan du oppleva tre faste utstillingar. "Fiskarbonden" er ei forteljing om den tradisjonelle levemåten i kyst- og fjordstroka i Hordaland. Teppeserien "Åsmund Frægdagjeva" består av ti store biletteppe laga av Ragna Breivik. Motiva er henta frå ei gamal folkevise. I Båthallen kan ein sjå ei stor samling av gamle bruksbåtar frå Hordaland og Sogn- og Fjordane. Her kan ein bli betre kjend med dei sterke båttradisjonane her vest, og få innsikt i korleis båtane blei laga og brukt. 

I tillegg til dei faste held Hordamuseet og fleire skiftande utstillingar gjennom året.

Informasjon om skiftande utstillingar i 2018

"Livreddaren"

"Bisethmodellane"

Du kan lese meir om Hordamuseet ved å trykke på denne lenken