60.3983383,5.322741899999983,14
SKJUL KART
Foredrag / Bryggens Museum

Middelalderen på 45 minutter

Se bildegalleri

Velkommen til årets første mandagsforedrag 20. januar 2020 kl. 12 på Bryggens Museum.

Middelalderen på 45 minutter ved Knut Høiaas 

Middelalderen i Norge var tiden for svartedauden og unionstid. Men i middelalderen ble også den norske staten skapt. Kristendommen kom til Norge, sykehus og skoler ble etablert. Norge gikk inn i middelalderen som et uferdig land. Den krigerske norske Vikingen hadde utspilt sin rolle, og handel overtok i stadig større grad som den viktigste kontakten med utlandet.

I høymiddelalderen hadde Norge sin største utstrekning noensinne. Kulturlivet blomstret, i byene ble det handlet med eksklusive varer fra hele verden. Norske handelsvarer ble brukt og spist i hele Europa.

Mot slutten av middelalderen mistet Norge sin tidligere selvstendighet, og ved reformasjonen forstummet den siste norske stemmen, da erkebiskopen, lederen av riksrådet, måtte flykte fra landet.

Vi skal prøve å sammenfatte hele denne perioden på 45 minutter.

Foredrag holdes i auditorium med 160 plasser. Utstyrt med teleslynge. Varighet 45 - 60 min. 

Årskort i Bymuseet: kr. 1000/BT Fordel kr. 800 gir gratis inngang til alle våre ni museer, omvisninger, konserter, utstillinger, familiedager og foredrag.

Last ned programmet her

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Se bildegalleri