60.39932427890707,5.318112373352051,14
SKJUL KART
Konsert / Håkonshallen

The Third Pope - Music by composers at the court of anti-pope John XXIII

Velkommen til Bergen Middelaldersmusikkdager 2016
Se bildegalleri

Konsert i Håkonshallen lørdag 17. september kl. 19.

The Third Pope - Music by composers at the court of anti-pope John XXIII

Ensemble Leones (Germany)

Bergen middelaldermusikkdager (BMMD) skal formidle det fremste av kunstnerisk og akademisk forskning på middelaldermusikk, både til et alment publikum og til faglig involverte. BMMD skal synliggjøre Bergen som middelalderby, og Bergen som et skandinavisk senter for kunstnerisk og akademisk forskning på middelaldermusikk. Programmet består av konserter, foredrag, utstillinger og vandringer. Med det beste av lokale og internasjonale utøvere og akademikere, vil BMMD være et møtepunkt for forskning på og formidling av middelaldermusikk.

BMMD finner sted i september hvert år, og er et samarbeid mellom ensemblet Currentes, Universitetet i Bergen ved Senter for middelalderstudier og Griegakademiet - Institutt for musikk, og Bymuseet i Bergen.

Bergen Middelaldersmusikkdager 2016

Se bildegalleri