60.39932427890707,5.318112373352051,14
SKJUL KART
Foredrag / Håkonshallen

Kongens voktere - Hirdens historie

Velkommen til Fortellinger fra Festningen onsdag 5. mai 2021 kl. 19 i Håkonshallen!
Se bildegalleri

Bestill din billett til Fortellinger fra Festningen: Kongens voktere - Hirdens historie her (gratis arrangement)

 

Kongens voktere - Hirdens historie ved John Bramley

I denne forelesningen skal vi ta for oss kongshirdens historie og oppbygging. Fra sagatiden har vi hørt om Hirdmenn som viet livene sine til å beskytte konger og stormenn.

Vi skal se nærmere på hvordan institusjonen utviklet seg med tiden og om hvilke plikter og rettigheter hirden ble tildelt i Kong Magnus Lagabøtes Hirdskrå fra 1277?

Hvordan forandret rollen seg under Kong Håkon V Magnusson, og i hvor stor grad var omstruktureringene påvirket av europeisk innflytelse?

John Bramley er 26 år, og studerer religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har også en dyp interesse i historie-faget. John kan ofte møtes i Håkonshallen, eller i Rosenkrantztårnets trange trapper, hvor han med glede deler det han har lært i sine studier og i sin tid som museumsvert på det som tidligere var Holmen. Med erfaringer fra det norske re-enactment miljøet sitter han også med personlig kunnskap om middelalderens våpen, rustninger og deres bruksområder.

Maksimum antall i Håkonshallen iht smittevernregler er 100 personer på tilviste plasser.

Hjertelig velkommen!

Alle foredrag er gratis. Musikere fra Sjøforsvarets musikkorps innleder foredragene.

Fortellinger fra Festningen er et samarbeid mellom Bergenhus Kommandantskap, Bymuseet i Bergen og Sjøforsvarets musikkorps.

Vi tar smittevernregler og tiltak på alvor. For å gi publikum en trygg og god opplevelse har vi begrenset antall personer i museet, hold minimum 2 meter avstand. Desinfeksjonsmiddel tilbys. Nærmere informasjon får du på museet ved ankomst.

 

 

Se bildegalleri