1. - 2. juni 2016, Peter Sheppard Skærved

Under Festspillene tar han i bruk St. Jørgen Kirke, konserter 1. og 2. juni 2016. 2. juni åpent fra kl. 11 til 18.30.

Les mer

2. juni 2016, Peter Sheppard Skærved

Under Festspillene tar han i bruk St. Jørgen Kirke, hvor han balanserer mellom Tartinis meditative verker fra 1700-tallet og moderne verker av blant andre Helmut Lachenmann og Philip Glass.

Les mer

28. april 2019, Ein leprasjuk salmediktar og nordafrikanske sjørøvarar

Eit program i ord, bilete og tonar om den leprasjuke islandske salmediktaren Hallgrimur Pétursson og om folket på Vestmannaøyane som vart bortført av nordafrikanske sjørøvarar, sundag 28. april kl. 18 på Lepramuseet.

Les mer

2. september 2019, Forestillingen «Annemis»

Velkommen til høstens første mandagsforedrag, mandag 2. september 2019 kl. 12 i St. Jørgen Kirke.

Les mer

16. - 30. september 2020, Vitenskap og menneskeverd

Omvisning på Lepramuseet St. Jørgens Hospital

Les mer

16. - 6. september 2020, 300 meter Bergen - En vandring fra St. Jørgen Hospital til den gamle latinskolen

Utendørs vandring i Kong Oscars gate

Les mer