60.3990196,5.3181981999999834,14
SKJUL KART
Utstilling / Rosenkrantztårnet

Miserabiles Personae - de svake i samfunnet

Interaktiv utstilling for små og store i Rosenkrantztårnet.
Se bildegalleri

Utstillingen viser et viktig element ved Kong Magnus Lagabøters norske landslov, omsorgen for de svake i samfunnet.

Dette bygget heter i dag, Rosenkrantztårnet, oppkalt etter lensherre Erik Rosenkrantz, som ved sine ombygginger på 1560-tallet sørget for at tårnet fikk den utformingen det har i dag. Før ombyggingen sto det gamle middelaldertårnet, kalt kong Magnus Lagabøtes kastell ved sjøen. Dette tårnet står i sin helhet som en del av dagens tårn.

Dette rommet er øverste halvdel av det som i middelalderen var kongens soverom. Under ombyggingen til Erik Rosenkrantz, ble dagens gulvnivå etablert. Dermed ble kongens soverom delt i to.
Middelaldertårnet besto av tre etasjer i tillegg til kjeller. Første etasje var vaktrom for kongens soldater. Andre etasje fungerte som kongens private kapell.

Det er liten tvil om at kong Magnus var svært sterkt knyttet til kirken, og da særlig munkene fra Fransiskanerklosteret i Vågsbotn,(dagens Domkirke var Fransiskanernes klosterkirke i middelalderen) kanskje var det fra denne tiggerordenen kongen fikk ideene til å sørge bedre for de fattige og syke i landet sitt? Tredje etasje var kongens soverom, rommet ble altså delt i to i 1560-årene, og dette rommet er øverste del.

Utstillingen er produsert av Norsk Barnemuseum ved MUST(Museum Stavanger) i samarbeid med Landslovsprosjektet og Rogaland Teater.

Rosenkrantztårnet

Se bildegalleri