60.3990196,5.3181981999999834,14
SKJUL KART
Utstilling / Rosenkrantztårnet

Kirkesenteret på Holmen

Åpent søndager kl. 12 -15
Se bildegalleri

Holmen var i middelalderen navnet på det området som i dag er Bergenhus Festning. Den gang var dette landets hovedsete for kongemakt og riksstyring. Kongesetet har vi fortsatt synlige minner om i Håkonshallen fra 1261 og i Magnus Lagabøtes kastell fra ca. 1270, som er kjernen i dagens Rosenkrantztårn.

Mindre synlig er det at Holmen i middelalderen også var et viktig kirkelig sentrum. Rundt år 1300 lå der flere kirker og geistlige anlegg på området. Nord for Håkonshallen lå Lille- og Store  Kristkirke side om side. Den store var byens domkirke. Like ved lå gården til kannikene, og nede i skråningen mot Bontelabo lå et dominikanerkloster. Biskopen hadde sin gård omtrent der Regimentsbygget står i dag. Inne i kongsgården etterfulgte to Apostelkirker hverandre, mens den tredje ved samme navn ble oppført omtrent på dagens Paradeplass.

Kirkesenteret finner vi i dag få spor av, bortsett fra Kristkirkens tomt og kongens private kapell i Rosenkrantztårnet. I årene 1529-1531 ble alle de geistlige bygningene revet, da styresmaktene i København fryktet et angrep fra den avsatte kong Christian II. Fiendtlige styrker kunne sette seg fast i de geistlige bygningene utenfor ringmuren, og derfra åpne ild mot slottet.

Verdisakene fra kirkene ble sendt til København, mens det meste av steinmassene ble brukt til senere bygninger og forsvarsanlegg på Bergenhus, blant annet da Rosenkrantztårnet fikk sin endelige utforming i 1560-årene. Under oppryddingen etter den store eksplosjonsulykken på Vågen 20. april 1944 kom mye gammel bygningsstein for dagen og ga økt kunnskap om de gamle kirkebygningene. Utstillingen setter fokus på den betydning Holmen hadde som kirkelig sentrum i middelalderen, og prøver gjennom bevart steinmateriale, opplysninger i skriftlige kilder, og ved sammenligninger med tilsvarende bevarte bygninger andre steder i Europa å danne et bilde av de imponerende geistlige byggverk som en gang stod der. 

Se bildegalleri